Getting My תביעות קטנות תאונות רכב To Work

בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכיםכל משחקי המחזור שלאחר מותו נפתחו בדקה של מחיאות כפיים לזכרו, בדומה לטקס שערכה לזכרו ליברפול, בה שיחק בעבר.תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו

read more